Aannemersbedrijf Henk Bousema


Tel. 0592-291428

Cultuurtechniek

Cultuurtechniek is de veelomvattende dienstverlening van Henk Bousema en heeft in de loop der jaren een uitstekende reputatie opgebouwd dankzij onze vakmensen, die met moderne machines alle voorkomende cultuurtechniek werkzaamheden voor u kunnen uitvoeren, op het gebied van:

 • Graafwerkzaamheden
 • Grondverzet
 • Wegenbouw
 • Riolering

Onze cultuurtechniek tak grondwerk / verkaveling, bestaat uit een breed scala aan cultuurtechnische werkzaamheden:

Cultuurtechniek graafwerkzaamheden

De cultuurtechniek graafwerkzaamheden van Henk Bousema bestaan o.a. uit het graven, herstellen, aanleggen en verbreden van:

 • Watergangen graven
 • Dammen
 • Kavelpaden

Cultuurtechniek grondwerkzaamheden

Tevens kunnen wij o.a. ook de volgende grondwerkzaamheden voor u uitvoeren ten behoeve van:

 • Nieuwbouw
 • Silo opslagterreinen
 • Terreinverharding
 • Leveren en aanleg van ruwvoeder opslagsystemen

Diverse Cultuurtechniek werkzaamheden:

 • Lastergestuurd Diepploegen
 • Egaliseren
 • Diepspitten

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende offerte op maat!

Lasergestuurd diepploegen

Wij zijn gespecialiseerd in lasergestuurd diepploegen. Deze cultuurtechniekwerkzaamheden voeren wij uit door middel van een tweetrapsdiepploeg. Bij deze wijze van ploegen brengen wij de teelaarde op de toekomstige hoogte. Het zand wat boven geploegd wordt, wordt daarna naar het lager perceelgedeelte geschoven. Dit gebeurt onder hetzelfde afschot als het diepploegen. Nadien wordt de teelaarde in het lager perceelgedeelte weer naar boven geploegd.

Cultuurtechniek tweetrapsdiepploeg Cultuurtechniek tweetrapsdiepploegen 

Egaliseren
De Cultuurtechniek werkzaamheden van het egaliseren gaan van één enkel perceel tot het geheel nieuw indelen van uw bedrijf. Egaliseren kunnen wij voor u uitvoeren door middel van lasertechniek of op de ouderwetse manier: "op het oog".  Het egaliseren wordt in de meeste gevallen uitgevoerd in combinatie met diepploegen. Dit om te voorkomen dat de teelaarde wordt verschoven. 


Egaliseren met lasertechniek
Egaliseren met behulp van lasertechniek. Het egaliseren kunnen wij uitvoeren met behulp van lasertechniek, door vooraf te ploegen met onze laser gestuurde diepploeg. Dit is mogelijk door het perceel vooraf op te meten en door middel van een computerprogramma het juiste percentage afschot en de ligging van het hoogste punt te bepalen. Dit is weer te combineren met drainage. In het noorden treft u maar enkele bedrijven aan, die met dit computerprogramma werken.

Diepspitten
Onder de cultuurtechniek werkzaamheden valt ook Diepspitten. Wij zijn gespecialiseerd in diepspitten met open put. U kunt contact met ons opnemen om te beoordelen of diepspitten op uw bedrijf van toepassing kan zijn. Dit kunnen wij van te voren voor u in kaart brengen voordat u begint met diepspitten. Dit heeft te maken met de diepte van de storende laag, waterpeil, korrelgrootte van het zand in de ondergrond, om zo uiteindelijk een goed resultaat te bereiken.

Cultuurtechniek diepspitten storende laag Cultuurtechniek aanpak storende laag

Ruwvoeder opslagsystemen

Bij Henk Bousema bent u ook aan het juiste adres voor de aanleg van ruwvoeder opslagsystemen.

Cultuurtechniek Meijer nieuwbouw Cultuurtechniek ruwvoeder opslagsystemen

Contact over de cultuurtechniek mogelijkheden

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende offerte op maat!


Tel. 0592-291428